Disclaimer

Lyrytiek (Kamer van Koophandel: 18083816), hierna te noemen verkoper, verleent u hierbij toegang tot lyrytiek.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Lyrytiek behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Lyrytiek spant zich in om de inhoud van lyrytiek.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op lyrytiek.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Lyrytiek

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op lyrytiek.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Lyrytiek. Voor op lyrytiek.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Lyrytiek nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Lyrytiek en haar licentiegevers.

Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Lyrytiek, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.